Partners van de Zorgondernemers Academie

De Zorgondernemers Academie (een activiteit van Frank Post Talent Support en Post & Partners BV) is een netwerkorganisatie die wordt gevormd door een aantal academisch opgeleide professionals met veel ervaring ten aanzien van het begeleiden van zorgondernemers. Ook werken we samen met diverse zorgaanbieders, kenniskringen, beroepsverenigingen en zorgondernemers uit de praktijk.

Hieronder de persoonlijke informatie over de leden van het kernteam van de academie.

Drs. Frank G.M. Post

Frank Post
Naam Drs. Frank G.M. Post
Geboortedatum 10 februari 1954
Woonplaats Milsbeek
E-mail fpost@post-partners.com
Website

www.post-partners.com
www.spitsuurstellen.nl
www.frankpost.nl
www.zorgondernemersacademie.nl

Telefoon +31 6 53 19 16 25
 

 

Naast zijn baan studeerde Frank in de avonduren Pedagogiek en Andragologie. In 1988 voltooide hij zijn doctoraalstudie (uitgebreide vorm) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij werkte18 jaar in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland, bij Amev, Xerox en GITP International. Qua professionalisering behaalde hij licenties voor Transactionele Analyse, Interactive Skills (Brunel University-UK), Meyers Briggs Type Indicator, het Enneagram (Helen Palmer-USA). In 2003 studeerde hij Neuro Linquistic Programming aan het IEP in Nijmegen en in 2013 Diagnostiek als Venster bij Phoenix in Utrecht en de Emotionally Focused Therapy (2017). Verder nam hij deel aan programma's inzake de Socratische methode, het systemische werk van Bert Hellinger, EFT/EMDR en Lichaamswerk en certificeerde hij zich in het omgaan met het Chronische Stress Syndroom.
Gedurende zijn loopbaan werkt Frank al vele jaren met de assessment centre methode, waarin competenties gemeten worden via een combinatie van praktijkonderzoek, psychologische onderzoek en rollenspelen. Een methode met een hoge voorspellende waarde. 

Begin 2006 verscheen zijn boek 'Typisch Opvoeden, Het Enneagram voor ouders en kinderen' (inmiddels 3e druk). In 2016 volgde 'Spitsuurstellen, over leven in drukke tijden'. Een boek dat gaat over hoe jonge ambitieuze partners met kinderen en veel sociale verantwoordelijkheden, alle ballen in de lucht kunnen houden. 


In 2012 werd Frank gevraagd om een instrument te ontwikkelen om de competenties van potentiële gezinshuisouders te kunnen meten. Daartoe deed hij een uitgebreid onderzoek in Nederland bij de overheid, allerlei zorginstanties en succesvolle gezinshuisouders. Dat resulteerde in een competentieprofiel voor zorgondernemers dat de basis vormt voor het zorgondernemers assessment programma dat hij ontwikkelde. Inmiddels maken diverse zorgorganisaties al meer dan 7 jaar gebruik van dit instrument en hebben meer dan 100 gezinshuisouders aan dit assessment deelgenomen. 


In de afgelopen jaren leverde Frank bijdragen aan diverse handboeken en schreef artikelen in nationale en internationale vakbladen over Human Resource Management, het gebruik van de Assessment Centre Methode en andere aan personeelsmanagement gerelateerde onderwerpen. Referenties en meer vakgerichte informatie over hem kun je vinden in zijn peroonlijke Talent File. Klik hier om die in te zien. 

 

Drs. Monique van der Meer

Monique van der Meer
Naam Drs. Monique van der Meer
Geboortedatum 8 april 1959
Woonplaats Leiden
E-mail mvdm.coach@planet.nl
Website www.moniquevandermeer.nl
Telefoon +31 6 29 03 79 93
 

 

Monique studeerde arbeids en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Zij werkte een 6-tal jaren bij PWC (en haar rechtsvoorganger) en Leeuwendaal Advies, waar zij de sectie psychologisch onderzoek en assessment oprichtte. In deze jaren deed zij assessment centers voor bedrijven en overheid en begeleidde zij werving en selectieprocedures. In 1992 koos zij voor zelfstandigheid en rond die tijd is ook de samenwerking met Post & Partners begonnen. Binnen het netwerk  houdt Monique zich vooral bezig met psychologisch onderzoek ten behoeve van assessment centers en met individuele coaching.

 

Professioneel  heeft zij zich steeds meer ontwikkeld richting individuele coaching, waarbij zij haar aanpak afstemt op de persoon en de behoefte van de coachee. Ze volgde een 3 jarige coachopleiding bij Move a Mountain bewustzijnstrainingen en volgde leergangen en workshops  op het gebied van stresscoaching (CSR stresscoach); Acceptance en Commitment Training (ACT), positieve psychologie, EMDR, mindfulness, en relatietherapie (EFT basis relatietherapeut). Ook heeft zij een licentie voor het gebruik van de MBTI.  Monique is aangesloten bij de beroepsorganisatie voor coaches NOBCO-EMCC en registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie.

 

Binnen haar eigen coachpraktijk richt zij zich vooral op stresspreventie en behandeling van burn-out, persoonlijk leiderschap en relatiecoaching. Haar zienswijze daarbij is, dat compassie en zelfacceptatie en het nemen van leiderschap over je eigen leven, de doorgang is naar een waardevol leven. Monique werkt veel voor de zakelijke dienstverlening, Overheid en de sector Zorg en Welzijn.

 

Binnen het netwerk van Post & Partners en de Zorgondernemers Academie richt Monique zich al vele jaren op het doen van psychologisch onderzoek als onderdeel van de uitvoering van assessment centres.

 

Drs. Evert Jan Karman

Evert Jan Karman
Naam Drs. Evert Jan Karman
Geboortedatum 7 september 1956
Woonplaats Den Haag
E-mail evertkarman@gmail.com
Telefoon +31 6 51 08 57 26
 

 

Evert Jan academisch geschoold als sociaal pedagoog. Daarnaast volgde hij diverse meer specialistische opleidingen, w.o. de Ridhwan School, Gestalttrainingen en Neurosemantiek. Vanaf 1984 is hij actief in de advies- en educatiebranche. Hij bekleedde verschillende leidinggevende posities en ontwikkelde diverse executive leadership-programma’s en vele professionaliseringstrajecten. Zowel voor overheidsorganisaties als voor private ondernemingen. Ook bekleedde hij verschillende leidinggevende posities. Evert Jan begeleidde vele individuen en teams, zowel professionals als managers. Sinds 1993 is hij een onafhankelijk opererend adviseur, coach en facilitator met als focus en werkterrein: persoonlijk leiderschap in leven en werk. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring met de uitvoering van assessment centres gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zijn huidige werkzaamheden en rollen zijn: coaching, ontwerpen en faciliteren van leertrajecten, assessor, intervisiebegeleider, adviseur en onderzoeker.

 

Binnen het netwerk van Frank Post Talent Support en de Zorgondernemers Academie houdt hij zich vooral bezig met de ontwikkeling en uitvoering van toegespitste assessment centres. Hiervoor ontwikkelt hij praktijkrelevante en uitdagende simulaties, is hij actief als assessor en verzorgt hij de terugkoppelingsgesprekken met de deelnemers. De rode draad binnen zijn werkzaamheden is: het opzoeken, richten en borgen van de ontwikkel- en veranderkracht in mens en organisatie. Mooie woorden, die aangeven dat hij het eenvoudigweg fijn en inspirerend vindt om intensief te werken met mensen die willen groeien en te praten over hun leven, werk en ontwikkeling. Daarin is hij een mentor pur sang.

 

Mr. Henk van Capelleveen

Henk van Capelleveen
Naam Mr. Henk van Capelleveen
Geboortedatum 14 augustus 1953
Woonplaats Soest
E-mail henk@vancapelleveen.nl
Telefoon +31 6 29 34 11 86
 

 

Henk is in 1981 afgestudeerd aan de Universiteit Groningen in Nederlands Recht met als specialisatie arbeidsrecht. Hij heeft vervolgens tien jaar gewerkt voor een aantal Amerikaanse bedrijven als medewerker HR en als manager Management Development. Vanaf 1986 is hij gaan werken met assessment en development centers, waarbij hij al snel ook de ontwikkeling van deze centers op zich nam. Zijn kernvraag werd: wat moet je als organisatie zijn, om die mensen aan je te binden die je nodig hebt om succesvol te zijn!

 

In 1992 stapte Henk over naar Twijnstra Gudde om daar director HR te worden. Daarna is hij HR director geweest bij het toenmalige KPMG Consulting en de Nederlandse vestiging van Allen & Overy. Door zijn passie, ervaring en wie hij is, is Henk bezig met de mogelijkheden om mensen en organisaties te ontwikkelen; letterlijk ‘de wikkels afhalen zodat iets dat kan groeien’. Voor de organisatie wordt deze ontwikkeling vaak belemmerd door onduidelijke visie, het onvoldoende door laten klinken van die visie in de dagelijkse praktijk en (heel simpel en vaak het lastigste om aan te pakken) een teveel aan regels. Bij mensen zit de belemmering regelmatig in onvoldoende en onregelmatige feedback, slecht inzicht in hoe ze eigenlijk presteren en een overdaad aan goedbedoelde maar niet op hen en de organisatie afgestemde opleidingen. Dus een heldere visie, zoveel mogelijk 'ontregelen' en goede gesprekken zijn het devies!

 

Binnen het netwerk van Frank Post Talent Support en de Zorgondernemers Academie houdt Henk zich vooral bezig met de ontwikkeling van simulaties die de meer zakelijke en ondernemende kant van deelnemers zichtbaar moeten maken. Daarnaast is hij ook assessor en verzorgt hij feedbackgesprekken en de verslaglegging hiervan. 

 

Drs. George Perczel

George Perczel
Naam Drs. George A.L. Perczel
Geboortedatum 26 mei 1961
Woonplaats Amsterdam
E-mail george.perczel@tip.nl
Website www.georgeperczel.nl
Telefoon +31 6 51 56 48 33
 

 

George is van oorsprong psycholoog maar voelt zich thuis in meerdere rollen: als personal coach, organisatieadviseur, managementtrainer, assessment specialist en als ontwikkelaar van leergangen en development programma’s. Hij voltooide zijn doctoraalstudie Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en ontwikkelde een brede bedrijfsmatige blik. Hij heeft 10 jaar werkervaring opgedaan bij KLM, GITP en AVOP, en werd in 1996 zelfstandig. Mijlpalen op professioneel gebied waren o.a. het volgen van de opleiding ‘Coachen als professie’ bij het RINO, en de vermelding van Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie bij het NIP. Recentelijk is hij geschoold in de methodieken van co-active coaching, motiverende gespreksvoering en strengths coaching vanuit de positieve psychologie.

 

In het begin van zijn loopbaan lag het accent vooral op het geven van leiderschap- en gedragstrainingen, het ondersteunen van organisaties bij de implementatie van HR-instrumenten, competentiemanagement en het uitvoeren van assessments. Hij werd expert op het gebied van de assesment center methode en competenties. Sinds 2008 richt hij zich vooral op het begeleiden van jonge talenten, het coachen van managers en professionals, het ondersteunen van organisaties inzake complexe loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken, duurzame inzetbaarheid, en persoonlijke vragen rondom work/life balance, stressmanagement en burnout preventie. Zijn werkwijze kenmerkt zich door: een scherpe analyse, snel inzicht in organisatieprocessen, de stijlcombinatie van invoelen en confronteren en een persoonlijk betrokken en integere benadering van mens en probleem.

Organisaties en branches waarbinnen George de laatste jaren gewerkt heeft: VPRO, Nationale Opera & Ballet, NTR (Media & Cultuur); Albert Heijn, Diesel Benelux, Jumbo Supermarkten (Retail & Fashion); Biogen, Genmab (Biotechnologie). Daarnaast vanuit maatschappelijke betrokkenheid voor diverse goede doelen organisaties en de kinderopvangbranche.

 

Binnen het netwerk van Frank Post Talent Support en de Zorgondernemers Academie houdt George zich bezig met het uitvoeren van psychologisch ondezoek, het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgerichte simulaties en het trainen van rollenspelers/acteurs. Daarnaast treedt hij op als assessor  en verzorgt hij feedbackgesprekken en de verslaglegging daarvan. 

 

Drs. Marleen Dessing-Bressers

Drs. Marleen Dessing-Bressers
Naam Marleen Dessing-Bressers
Geboortedatum 1 februari 1978
Woonplaats Arnhem
E-mail marleendessing@hotmail.com
Telefoon +31 6 24 71 40 83
 

 

Marleen studeerde psychosociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In 2001 behaalde zij haar doctoraal diploma orthopedagogiek en in 2008 rondde zij een postdoctorale studie af als GZ-psycholoog bij het SPON in Nijmegen. In de afgelopen 19 jaar ontwikkelde Marleen zich tot een veelzijdig zorgprofessional en deed zij ervaring op binnen verschillende varianten van (jeugd)zorg. Zo werkte zij in orthopedagogische behandelcentra, de GGZ, de zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en gezinshuiszorg. De uiteenlopende ervaringen hebben gemaakt dat zij gaandeweg een scherpe, eigen visie op zorg ontwikkelde. De afgelopen tien jaar is Marleen binnen verschillende organisaties betrokken als Hoofd Behandeling. Zij combineert daar haar inhoudsdeskundigheid met managementvaardigheden. In de aansturing van inhoudelijke professionals is haar belangrijkste focus om de ander in zijn kracht te krijgen. Zij stuurt op eigenaarschap en verantwoordelijkheid (durven) nemen en heeft daarbij aandacht voor dat wat een ander beweegt of belemmert. In haar coaching is Marleen transparant in communicatie en 'recht door zee'. Voor haar gaat het om ècht contact en jezelf laten zien om zo samen tot grotere hoogte te kunnen komen.

 

De laatste twee jaar vervult Marleen als zelfstandig ondernemer ook interim-opdrachten in de zorgsector. De afgelopen jaren is Marleen gaandeweg onderdeel geworden van het assessment programma van Frank Post Talent Support en de Zorgondernemers Academie. Zo vervulde zij aanvankelijk een rol in het ontwikkelen en updaten van de simulaties en was zij steeds actiever betrokken bij evaluatie- en adviesgesprekken. In 2019 is zij opgeleid als assessor, een rol die zij sindsdien met veel plezier vervult.

 

 

Drs. Michaela van der Veen

Michaela van der Veen
Naam Michaela van der Veen
Geboortedatum  
Woonplaats Zeist
E-mail info@xchange-hrd.nl
Website www.xchange-hrd.nl
Telefoon +31 6 12967140
Zij volgde ee  

 

Michaela van der Veen studeerde Klinische Pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en is NIP-psycholoog. Daarnaast volgde zij de Executive Master Management Consulting opleiding aan de VU Amsterdam en volgde zij een bij de International Coaching Federation geacrediteerde opleiding. Ook is zij als MINT-trainer verbonden aan een internationaal netwerk van trainers voor motiverende gespreksvoering. In 2012 verscheen haar boek 'Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk, Coachen bij gedragsverandering'. 

 

Michaela brengt mensen in beweging. Als psycholoog-coach, loopbaanadviseur of trainer. Zij laat je anders kijken naar jezelf en je werk. Altijd vanuit een solide (inhoudelijk) fundament, steeds met warmte en toewijding jouw praktijk verkennend. Uiteindelijke doel is (weer) in contact te komen met je eigen kracht en mogelijkheden. 

 

Michaela was vele jaren (senior) consultant bij HRM adviesbureaus GITP en de Hay Group. Momenteel is zij zelfstandig ondernemer bij XChange. 

 

Binnen het netwerk van Post & Partners en de Zorgondernemers Academie richt Michaela zich op het doen van psychologisch onderzoek als onderdeel assessment centres en persoonlijke coaching.
 

 

Marlou Elsen MA

Marlou Elsen MA
Naam Marlou Elsen MA
Geboortedatum 27 april 1957
Woonplaats Nijmegen
E-mail info@marlou-elsen.nl
Website www.marlou-elsen.nl
Telefoon +31 6 54 62 16 05
 

 

Marlou behaalde een master degree in Human Behaviour met als specialisme Begeleidingskunde. Daarnaast rondde zij twee HBO-opleidingen af, te weten de Pedagogische Academie en de Sociale Academie Maatschappelijk Werk. Ook volgde zij diverse specialistische opleidingen waaronder de Ridhwan en Rebalancing.
 

Haar Missie: Vitale mensen en Veerkrachtige organisaties.

Verbindend Leiderschap en Autonoom Samenwerken zijn haar specialiteiten.
Zij richt zich op de dynamiek tussen

  • enerzijds het versterken van dat deel van de zorgondernemer die h/zij in essentie is: zijn persoonlijkheid, talenten, verlangens en idealen die daaraan ontspruiten.
  • anderzijds op het versterken van het adaptief vermogen van zorgondernemers: het vermogen zich snel aan te passen aan veranderende situaties. Waarbij de focus ligt op de kwaliteit van de relatie tussen de zorgondernemers onderling, tussen zorgondernemers en eventuele medewerkers, relaties met klanten en de omgeving, innovatie en toekomstbestendigheid.

 

Marlou haar werkwijze berust op een combinatie van theoretische kennis, intuïtief aanvoelen en praktijkervaring. 


Zij werkte 6 jaar bij KPN Telecom. Eerst 3 jaar als bedrijfsmaatschappelijk werker en vervolgens als managementtrainer. Sinds 1993 is zij werkzaam als zelfstandig organisatiecoach in private en publieke organisaties. 

 

Binnen het netwerk van Frank Post Talent Support en de Zorgondernemers Academie houdt zij zich vooral bezig met het uitbrengen van een advies op gebleken geschiktheid op het gebied van ondernemerscompetenties. Een pre-check om toegelaten te kunnen worden tot een toegespitst assessment centre. 

 

Drs. Paula Smink

Drs. Paula Smink
Naam Drs. Paula Smink
Geboortedatum 11-11-1975
Woonplaats Nijmegen
E-mail phgsmink@hotmail.com
Telefoon +31 6 23 59 45 82
 

 

Paula studeerde in 2002 aan de Universiteit van Groningen af in twee richtingen: Klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie. Voordat ze bij Post en Partners gevraagd werd, werkte ze 11 jaar lang in uiteenlopende functies en diverse takken van de zorg: van sociotherapeute in een residentiële setting tot diagnostisch onderzoekster; van projectcoördinator van een maatjesproject voor geïsoleerde jongeren tot counsellor in de jeugd- en volwassenenpsychiatrie. De laatste twee functies heeft ze 10 jaar vervuld. Tijdens beide functies heeft ze haar missie mogen ontdekken: mensen hun vrijheid te laten ontdekken en ervaren door middel van het herkennen, accepteren en overwinnen van beperkingen of angsten en het scheppen van mogelijkheden. In het kader van “practise what you preach” is Paula de laatste jaren zich meer gaan bezinnen op waar haar hart ligt. Dit heeft mede geleid tot haar keuze om zich meer te specialiseren binnen haar passie: het trainer- en nog meer het trainersacteurschap.

 

Ze is sinds 2005 actief lid van een improvisatiegroep, heeft diverse trainingsacteurtrainingen gevolgd en is als trainingsacteur op allerlei gebieden inzetbaar zoals bij Agressiehanteringstrainingen, Buurtbemiddeling/ Mediationopleidingen en diverse Loopbaanassesments. Door haar kennis van de hulpverlening, de diverse psychiatrische beelden én het improtheater te bundelen in haar passie, verwordt een droom tot realiteit. Paula is in de samenwerking met collega's energiek, eerlijk en betrouwbaar, gestructureerd en humorvol. Als trainingsacteur is ze scherp, vol aandacht in het moment en weet ze deelnemers prima uit te dagen en te laten ervaren wat werkt en wat niet werkt. Haar handelsmerk is het doordacht, doortastend en met doorzettingsvermogen op creatieve, constructieve en empathische wijze acteren.

 

Binnen het netwerk van Frank Post Talent Support en de Zorgondernemers Academie houdt Paula zich bezig met het ontwikkelen/concretiseren en uitvoeren van praktijkgerichte simulaties en het interviseren van acteurs. 


Laatste nieuws

Acteur gezocht!

De vraag naar onze assessments groeit! We zijn daarom op zoek naar een (mannelijke) acteur met kennis van de residentiele zorgmarkt, die ervaring heeft met het oproepen van competenties in rollenspelen.

 

We zoeken vooral iemand die:

  • kennis heeft van zorgverlening in gezinshuizen
  • zich in kan leven in allerlei stakeholders van gezinshuisouders en zorgondernemers
  • per maand daarvoor 2 á 3 dagdelen te beschikking heeft.

 

Heb je interesse, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Frank (0653 - 191625).
Partners

Spitsuurstellen, over leven in drukke tijden. Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Zorgondernemers Academie

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
fpost@post-partners.com

Zorgondernemers Academie

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
fpost@post-partners.com